Politica de Confidentialitate

INTRODUCERE

Website-ul www.aloda.ro este operat de UBIX ON DEMAND SRL

 • societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România
 • cu sediul social în Bucuresti, sector 4, calea Vacaresti, nr. 278, bloc 68, scara 2 etaj 7, ap 52
 • înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/10292/2020, cod unic de înregistrare 42947051 (denumită în continuare „societatea” sau ALODA)
 • număr de telefon 0730 37 37 37
 • adresă de e-mail contact@aloda.ro

Prezentul document reprezintă condițiile contractuale ale relației dintre dumneavoastră (in calitate deBeneficiar si utilizator”) şi Prestatorii (Prestator ii care indeplinesc comenzile) si UBIX ON DEMAND SRL (denumită în cele ce urmează „Societatea” sau ALODA, intermediarul intre Beneficiar si Prestator).

Vă rugăm să citiţi acești Termeni şi Condiţii pentru utilizarea în orice mod a platformei ALODA accesibile la adresawww.aloda.ro(„Website-ul”). Accesarea şi vizitarea Website-ului, înregistrarea unui Cont pe Website şi/sau folosirea serviciilor oferite pe Website înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora. Prin acceptarea Termenilor și a Condiţiilor, sunteţi, de asemenea, de acord cu Politica de confidențialitate ALODA, Politica privind modulele cookie www.aloda.ro, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest Website.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest Website și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

ALODA își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile, fără o notificare prealabilă. Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli şi restricţii în ceea ce priveşte conţinutul Website-ului, în orice moment, fără o notificare prealabilă. ALODA îşi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest Website. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condiţiilor, înainte de fiecare solicitare, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la Termeni și Condiții va rugăm să ne contactați prin modalitățile menţionate mai sus.

DEFINIȚII

Termenii și Condițiile se vor aplica tuturor vânzărilor de produse și/sau servicii comercializate de către societate prin intermediul Website-ului. În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

Utilizator– orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină și orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice, care accesează Website-ul și/sau care achiziționează serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.

Prestator– înseamnă o persoană juridică sau o persoană fizică autorizată care, în baza unui contract cu Societatea, va presta servicii către o altă persoană, Beneficiarul/clientul, conform unei comenzi lansate și acceptate în cadrul platformei ALODA sau a centralei telefonice ALODA. Contractul dintre Prestatori și ALODA include și prevederile din prezenții Termeni și Condiții. In cazul in care, din diferite motive, nu s-au oferit prestatori pentru indeplinirea Solicitarii ferme a utilizatorilor/clientilor, acestea vor putea fi indeplinite de catre societatea UBIX ON DEMAND SRL. In acest din urma caz, toate prevederile care fac referire la Prestator se vor aplica si societatii UBIX ON DEMAND SRL.

UBIX ON DEMAND SRL– este societatea care intermediaza intre beneficiar si prestator care pune la dispozitie platforma sa – ALODA- pentru intalnirea cererii din partea utilizatorilor potentiali beneficiari cu oferta prestatorului.

Beneficiar– este Utilizatorul pentru care, ulterior acceptarii Ofertei prestatorului/unui prestator, s-a inceput executarea Solicitarii sau Solicitarii personalizate. Orice mentiune a utilizatorului, sau clientului va subintelege mentionarea si a beneficiarului.

Solicitarea – comandă care face obiectul unei Solicitări a Utilizatorului detaliată prin formularul de comandă. Solicitarea poate sa cuprinda inclusiv o descriere și materiale foto/video. Evaluarea pretului se realizează de prestator prin deplasarea la fața locului sau, dacă materialele foto/video, descrierea și conluziile din discuția cu Utilizatorul conțin elemente suficiente, Prestatorul face o ofertă estimativă. Solicitarea reprezinta cererea ferma a beneficiarului.

Website-ul– site-ulwww.aloda.roinclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ulwww.aloda.ronu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

Lucrare– totalitatea manoperelor și serviciilor prestate de către un Prestator în vederea realizării Comenzii.

Deviz final– descriere a lucrarilor efectuate de Prestator sau de UBIX ON DEMAND SRL prin echipele proprii pentru serviciile Solicitarea te, acceptate de catre Beneficiar in baza Solicitarii sale si respectiv a ofertei primite.

ACORD

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții sunteți de acord că:

(a) acționați în nume propriu (daca a fost creat un cont de persoană fizică), iar dacă sunteți reprezentantul unei persoane juridice, acționați în limitele împuternicirii ce v-a fost dată (dacă contul creat este pentru o persoană juridică); De asemenea, declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul reprezentantului unei persoane juridice, că societatea este înmatriculată și funcționează în conformitate cu legile din România, iar dumneavoastră, ca reprezentant, aveți dreptul să accesați, vizitați sau utilizați în orice alt mod Website-ul și să contractați cu Aloda si prestatorul, în numele societății, o Solicitarea sau o Solicitarea personalizata.

(b) veți furniza informații corecte și complete către platforma ALODA si prestator;

(c) nu veți utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele sau serviciile furnizate de către ALODA sau prestatori, sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțineți consimțământul expres, prealabil și scris al ALODA, această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu;

(d) nu veți utiliza Website-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Utilizatori sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Societații;

(e) nu veți utiliza Website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceşti Termeni și Condiții.

(f) serviciile societatii permit conexiuni intre Beneficiar si Prestator.

(g) Utilizarea Serviciilor societatii reprezintă acceptarea de către Utilizator/Beneficiar a tuturor prevederilor din acești Termeni și Condiții, precum și acceptarea Politicii de Confidențialitate. Termenii și Condițiile, impreună cu Politica de Confidențialitate sunt denumite în continuare „Contractul” si guvernează raporturile dintre Societate și orice Utilizator/Beneficiar.

(h) Pentru anumite Servicii ale societatii este posibil să existe condiții suplimentare, de exemplu politici pentru un anumit serviciu, pentru o anumită activitate. Condițiile suplimentare vor fi prezentate în legătură cu Serviciile relevante aplicabile, se vor adăuga acestor Termeni și Condiții și vor fi considerate parte integrantă din aceștia. În cazul unui conflict cu privire la serviciile relevante aplicabile, condițiile suplimentare vor prevala față de prezentele Termeni și Condiții.

(i) Fără a contrazice cele de mai sus, Societatea poate solicita Utilizatorului/Beneficiarului să își exprime acordul cu privire la acest Contract printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea unei căsuțe specifice).

(j) Prin accesarea și utilizarea platformei ALODA, Utilizatorul/Beneficiarul este de acord să primească apeluri și mesaje text de la Societate pe telefonul mobil, în cazul în care Societatea consideră că este necesar pentru a facilita îndeplinirea unei comenzi.

(k) Preț. Pentru fiecare serviciu furnizat unui Utilizator/Beneficiar prin intermediul platformei ALODA, sau prin centrala telefonica, Beneficiarului va achita un pret in contul Societatii. Pretul pentru serviciile pentru urgente va fi mai mare decât pretul pentru serviciile planificate. Pretul reprezintă costul total al manoperei realizate de catre Prestator si nu include materialele necesare pentru prestarea serviciului. (include vreo taxa de servicii/deplasare?). În cazul în care, dupa efectuarea Solicitarii se constată că sunt necesare lucrări suplimentare, acestea vor fi incluse in devizul final de catre Prestator, semnat de Beneficiar si se vor factura conform prezentului document.

(l) Societatea poate publica pe Website informații despre serviciile și/sau promoțiile practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Societatea are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita disponibilității.

(m) ati citit, inteles, insusit și sunteți de acord in integralitate cu toate prevederile stipulate în continutul acestor “ Termeni si Conditii “

RESPONSABILITATE.

În calitate de utilizator sunteți în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei dumneavoastră și sunteți responsabil pentru toate activitățile și conduita dumneavoastră sau a oricărei alte persoane care acționează prin intermediul contului dumneavoastră. Sunteți de acord să notificați platforma ALODA imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. ALODA sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a contului sau parolei dumneavoastră, cu sau fără permisiunea dumneavoastră; dumneavoastră sunteți răspunzător pentru orice pierderi cauzate ALODA sau altei părți ca urmare a utilizării contului sau parolei dumneavoastră de către o terță parte.

Prin înregistrarea unei Solicitări pe Website, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (prin intermediul platformei, telefonică sau e-mail) prin care Prestatorul agreează cu Utilizatorii condițiile furnizării serviciilor.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând, în mod unilateral acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să recitiți acești Termeni și Condiții la fiecare accesare a Website-ului.

Continuarea utilizării Website-ului înseamnă ca v-ați exprimat acordul cu privire la noua formă a Termenilor și Condițiilor aplicabilă la fiecare moment al accesării Website-ului. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, vă rugăm să solicitati ștergerea contului înregistrat pe Website folosind adresa de e-mailcontact@aloda.rosau puteți să nu mai accesați, vizitați sau utilizați, în orice mod, Website-ul.

Acești Termeni și Condiții reprezintă înscrisul constatator al raportului juridic încheiat între dumneavoastră și Prestator. Nu se întocmeste sau semnează alt tip de contract juridic între Utilizator și Prestator.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Scopul Termenilor și Condițiilor este de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului, de a defini condițiile contractuale ce guvernează relația dintre Utilizator/Beneficiar și Prestator/Intermediar, pentru soluționarea unei Solicitări, după cum vom arăta în cele ce urmează, de a defini conditiile contractuale ce guverneaza relatie dintre Beneficiar si Prestator/Intermediar, pentru realizarea unei Comenzi.

Website-ul poate conține legături („link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, societatea si prestatorul nefiind răspunzător și neasumându-și nici o obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături („link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

Includerea acestor legături („link-uri”) sau trimiteri, cu excepția link-urilor către paginile Prestatorilor, în Website este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar.

ALODA nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Website.

Utilizatorul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita ALODA niciun fel de despăgubire pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziție pe website-urile către care link-urile fac trimitere.

Conținutul Website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website-ul ALODA) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzică, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Societatii (denumite în mod colectiv„Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, repostate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sublicențiate sau transferate în orice formă de către dumneavoastră. Niciunul dintre elementele de pe Website-ul aloda.ro nu va fi considerat a acorda direct, implicit sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop, orice marcă, drept de proprietate intelectuală sau material protejat prin drepturi de autor aparținând Societății. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile atât înregistrate, cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, „Mărcile”) afișate pe Website-ul www.aloda.ro sunt Mărci aparținând Societății. Nimic de pe Website-ul aloda.ro nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website-ul aloda.ro .

Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Societății, ale partenerilor afiliați sau ale Prestator ilor și va atrage exercitarea de către Societate, partenerii săi afiliați sau Prestator i a tuturor remediilor legale.

Societatea oferă Utilizatorului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut de pe Website-ul aloda.ro, pentru uzul său personal. Utilizatorului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sublicențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Utilizatorul nu poate accesa sau utiliza Website-ul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului sau de a interfera cu utilizarea și dreptul unei alte persoane de a se bucura de Website.

Societatea acordă Utilizatorilor un drept limitat, revocabil și neexclusiv de a crea un hyperlink către Website sau către orice Conținut din acesta atât timp cât linkul nu înfățișează Societatea, produsele sale sau serviciile sale într-un mod fals, înșelător, dăunător sau, în orice alt mod, ofensator sau care implică o sponsorizare sau reSolicitarea re a website-ului, paginii sau conținutului dumneavoastră de către Societate.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI.

Primul pas pentru utilizarea website-ului este crearea unui cont si citirea in intregime a termenilor si conditiilor. Pentru crearea Contului de utilizator, Utilizatorul va furniza următoarele informații:

Persoana fizica

 • Nume și prenume
 • Adresa completa
 • Localitate
 • Judet
 • Cod postal
 • Numar de telefon
 • E-mail
 • Parola
 • Detaliile cardului de plata

Persoană juridică

 • Companie
 • Nume și prenume persoana de contact
 • Număr înregistrare la Registrul Comerțului
 • Cod unic de identificare fiscală
 • Banca
 • Cod postal
 • Contul IBAN
 • Adresă sediu social
 • Localitate
 • Judet
 • Cod Postal
 • Numar de telefon
 • E-mail
 • Parola
 • Detaliile cardului de plata

Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru conținutul Solicitarii cat si pentru veridicitatea informatiilor ofertite si inregistrate in cont. In cazul informatiilor insuficiente, platforma poate contacta Utilizatorul pentru completarea informatiilor.

Utilizatorul va solicita serviciul dorit din categoria selectata, postand o Solicitare cat mai detaliata. Utilizatorul va primii de la Prestatorii inregistrati pe platforma ALODA o oferta de prestare. Utilizatorul va putea accepta una dintre aceste oferte primite.

Ulterior finalizarii lucrarii, pretul final va fi virat in contul platformei ALODA.

Toate tarifele aferente serviciilor prezentate Utilizatorilor pe Website sunt exprimate în lei și reprezinta pretul final.(Societatea si Prestatorul nu sunt/nu pot fi responsabile pentru nici un cost suplimentar aferent plății efectuate online sau prin transfer bancar, suportat de către Beneficiar, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane bancare.

Dupa finalizarea prestării unui serviciu de către un Prestator, Beneficiarul va fi rugat sa acorde un review legat de serviciul de care a beneficiat, fara ca aceasta sa constituie o obligatie. Solicitarea va fi transmisă către adresa de e-mail înscrisă de Utilizator în Contul de utilizator.

Societatea poate decide suspendarea Contului de utilizator în cazul în care un Utilizator nu respectă acești Termeni și Condiții, fara o notificare prealabilă a acestuia Utilizatorul poate solicita închiderea Contului de utilizator, prin trimiterea unui email în acest sens la adresa contact@aloda.ro

Societatea poate anula Solicitarea utilizatorului in cazul nerespentarii oricarei prevederi din acest document, sau in cazul nerespectarii unei prevederi legale.

Utilizatorul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească in integralitate, sa apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuiala a Societatii și Prestatorilor, inclusiv dar fără a se limita la, prejudicii rezultate din actiunile sau inactiunile Utilizatorului.

Societatea si respectiv Prestatorul va despăgubi Utilizatorul pentru prejudiciul direct creat ca urmare aacțiunilor culpabile săvârșite cu intenție, in limita valorii serviciului accesat de catre Utilizator/Beneficiar.

Prestatorul se va deplasa la ora și locul stabilite cu Beneficiarul pentru efectuarea Comenzii. În cazul în care Prestatorul observă necesitatea unor lucrari suplimentare, va întocmi un Proces-verbal de lucrari suplimentare ce va fi semnat si acceptat de Prestator si Beneficiar, precum si o factura proforma. Daca Beneficiarul nu accepta efectuarea lucrarilor suplimentare, Societatea si Prestatorul isi rezerva dreptul de a nu efectua aceste lucrari suplimentare prin intermediul Prestatorului sau echipelor proprii, precum si dreptul de a refuza in integralitate lucrarea, fara a fi raspunzator de prejudiciile cauzate prin acest refuz, urmand ca Beneficiarul sa achite contravaloarea serviciilor efectuate pana atunci.

Societatea poate verifica pe parcursul derulării lucrarii și ulterior finalizării, prin contactarea telefonică a Beneficiarului și efectuarea de vizite în teren precum si să supervizeze executarea lucrărilor efectuate de Prestator .

La finalizarea lucrarii se va intocmi un Proces -Verbal de Receptie intre Beneficiar si Societate /Prestator. Acesta trebuie semnat si acceptat de catre Beneficiar si Prestator /Societatea . Daca Beneficiarul are obiectiuni cu privire la calitatea lucrarilor executate, va trebui sa le evidentieze in acest Proces-Verbal la rubrica “lucrari neconforme”. Daca Beneficiarul are alte obiectiuni ce nu tin, in mod expres, de calitatea lucrarilor executate le poate completa la rubrica “Obiectiuni”. Orice reclamatie ulterioara semnarii Procesului -Verbal de receptie calitativa nu va fi luata in considerare.

La finalul executarii Comenzii, Prestator ul va realiza fotografii cu Proiectul, in limitele agreate cu Utilizatorul, pentru a documenta finalizarea Solicitarii precum si in vederea gestionarii unor reclamatii ulterioare. In fotografii nu vor fi captate persoane.

In baza semnarii si acceptarii de catre Beneficiar a Procesului Verbal de receptie calitativa, Societatea va emite factura finala aferenta Solicitarii si eventualelor Lucrari suplimentare acceptate de Beneficiar.

Beneficiarul va primi un e-mail prin care i se va propune completarea unei recenzii online cu privire la calitatea serviciilor prestate de către Prestator.

Utilizatorul poate anula Solicitarea fara vreun cost aditional pana la momentul acceptarii ofertei unui Prestator. Ulterior acelui moment, pentru anularea contractului se va achita o taxa fixa in valoare de 50lei. Societatea isi rezerva dreptul de a nu percepe taxa de anulare.

Utilizatorul înțelege și recunoaște că Societatea va subcontracta Prestatorul, în vederea executării Solicitarii și că nu va presta, cu personalul propriu, serviciile ce fac obiectul Solicitării. In anumite cazuri, prestarea comenzilor se va efectua prin personal propriu.

Prin solicitarea serviciului de urgenta echipa de meseriasi se va prezenta la adresa clientului in maxim 2h de la comanda.
Prin solicitarea unei lucrari programate, livrarea serviciului de catre echipa de meseriasi va fi efectuata in intervalul stabilit prin platforma /call center.

CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

Informațiile necesare pentru îndeplinirea serviciului de orice natură furnizate de către Utilizator/Beneficiar către Societate, vor rămâne în proprietatea Societatii. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Website, oferiți Societatii acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații, in limitele prevederilor legale in vigoare.

Nicio declarație publică, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de către Utilizator/Beneficiar cu privire la serviciu/societate/prestator, fără consimțământul prealabil scris al Societății, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege sau în cazul sesizării autorităților competente.

Mai multe informații despre procesarea datelor cu caracter personal găsiți în Politica de confidențialitate si de utilizare a cookie-urilor. Acestea fac parte integrantă din Termenii și Condițiile aplicabile Website-ului.

CUI VOM DIVULGA DATELE TALE:

Vom divulga datele tale către alte persoane fizice sau juridice în măsura necesară oferirii serviciilor ALODA, după cum urmează:

 1. Dacă ești un Utilizator/Beneficiar, vom transmite informații privind, în special, identitatea ta, datele tale de contact, adresa și proiectul de care ai nevoie către Prestatorul pe care l-ai selectat de pe website sau prin call-centerul ALODA.
 2. Putem divulga datele tale către alte companii sau persoane fizice, pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane, recuperarea debitelor restante.De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele date către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice. În toate aceste cazuri vom depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că destinatarii datelor tale le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor tale.

PREVEDERI IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI SITUATII DE URGENTA.

Conform legislatiei in vigoare, HG 300/2006, legea 319/2006, legea 307/2006, Utilizatorul se obliga sa asigure accesul, in conditii de Securitate fara a pune in pericol integritatea fizica si viata reprezentantilor Societatii/Prestator ului inca din faza de evaluare.

Beneficiarul se obliga sa furnizeze informatii atat Societateiisi/sau Prestatorului, legate de desfasuarea in conditii de siguranta in munca si de Securitate la incendiu, a viitoarelor lucrari atat pe perimetrul vizat si/sau perimetrul adiacent ( care poate fi influentat ) pe perioada desfasurarii lucrarilor aferente Solicitarii sau Solicitarii Personalizate.

Agresiunile verbale si fizice ale Beneficiarului permit retragerea din locatia unde se desfasoara lucrarile si relizierea contractului cu obligatia Utilizatorului de a plati contravaloarea lucrarilor executate pana in acel moment.

In cazul deseurilor ( de orice natura) rezultate in urma lucrarilor, pentru care Utilizatorul si-a exprimat in mod expres intentia de evacuare si transport pe cont propriu, (si ca urmare neincluse de Societatea in oferta transmisa si acceptata de catre Utilizator), responsabilitatea respectarii legislatie de mediu in vigoare cade in sarcina Utilizatorului.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI/BENEFICIARULUI

Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Solicitarilor publicate și declară că acestea corespund cu Solicitarea .

Utilizatorul/Beneficiarul are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile oferite de Website atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

Utilizatorul/Beneficiarul nu are dreptul de a solicita Prestatorului executarea Solicitarii / in afara platformei ALODA.

Utilizatorul/Beneficiarul intelege ca nu are voie sa plateasca in numerar Prestatorul/echipele Societatea pentru serviciile prestate, iar daca face acest lucru o face pe raspunderea sa si intelege ca nu ESTE O PLATA VALIDA PENTRU LUCRAREA PRESTATA, SOCIETATEA VA PUTEA IN CONTINUARE SOLICITA ACHITAREA IN INTREGIME A FACTURII AFERENTE LUCRARII REALIZATE DE PRESTATOR.

Beneficiarul isi asuma raspunderea pentru Procesele-Verbale semnate.

Beneficiarul este obligat sa plateasca facturile emise aferente serviciilor solicitate si prestate, la termenul specificat in factura.

Societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Solicitarii.

Societatea se obligă să proceseze toate Solicitările transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului, care sunt conforme cu prevederile/condițiile acestor Termeni și Condiții.

Societatea are dreptul de a verifica, accepta sau refuza, justificat, cererile (lucrari, solicitari, modificari termene de executie, etc) venite din partea Utilizatorilor/Beneficiarilor.

Societatea are dreptul de a refuza executia Solicitarii daca Utilizatorul/Beneficiarul nu respecta prevederile acestor Termeni si Conditii.

Societatea va executa, prin intermediul Prestatorilor sau echipelor proprii, lucrarile evidentiate in Solicitare, precum si agreate in deviz, conform acestor Termeni si Conditii.

Societatea are obligatia de a emite factura pentru serviciile prestate.

GARANȚII.

Societatea, prin intermediul Prestatorului care a realizat lucrarea, oferă Beneficiarului o garanție comercială pentru lucrarile solicitate si executate. Perioada de garanție a Lucrărilor împreună cu Termenii și condițiile de acordare a garantiei vor fi comunicate Beneficiarului împreună cu Procesul verbal de receptie a lucrarii/lucrarilor,

Astfel, în cazul în care în interiorul termenului de garanție indicat apare o defecțiune ca urmare a unei eventuale neconformități a Lucrărilor prestate de către Prestator, Beneficiarul poate sesiza Societatea printr-un mesaj trimis prin e-mail, la datele de contact indicate in paragraful introductiv. Beneficiarul trebuie să informeze Societatea cu privire la defecțiunea survenită Lucrărilor în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data survenirii acesteia, dar nu după expirarea termenului de garanție.

Ulterior primirii sesizării, Societatea /Prestatorul va contacta Beneficiarul pentru a stabili data și ora la care Societatea /Prestatorul se va prezenta la adresa unde a survenit defecţiunea pentru a constata cauzele survenirii acestora.

Societatea /Prestatorul va întocmi un Proces-verbal în care va evidentia cauzele defectării lucrărilor realizate. În cazul în care se constată că defecțiunea a apărut ca urmare a unei neconformitati in executie, Societatea va suporta costurile remedierii defecțiunii survenite.

Societatea va depune toate diligențele pentru ca defecțiunile survenite asupra Solicitarii în cazul în care acestea au survenit ca urmare a neconformității Lucrărilor prestate de către Prestator /Societate , să fie remediate în termen de cel mult 30 zile calendaristice, de la data sesizării. Societatea /Prestatorul nu va fi răspunzător pentru eventualele întârzieri cauzate de lipsa de disponibilitate a Beneficiarului.

Beneficiarul declară și înțelege că în cazul în care defecțiunea a survenit:

 • ca urmare a uzurii normale a materialelor folosite sau a bunului/instalației, sau
 • din cauza unui eveniment exterior, independent de acțiunea Societatii sau a Prestatorului, sau
 • ca urmare a acțiunii directe a Beneficiarului sau a unei alte persoane, alta decât Societatea /Prestatorul, Societatea /Prestatorul nu va suporta costurile remedierii defecțiunii survenite, acestea nefacand obiectul garantiei acordate.

Costurile aferente deplasării Societatii/Prestatorului la locul unde a survenit defecțiunea, precum și costurile aferente operațiunii de constatare a cauzelor survenirii acesteia cad în sarcina Societatea ui/Prestatorului, cu excepția acelei situații în care se va dovedi că defecțiunea s-a produs din culpa Beneficiarului, caz în care costurile aferente deplasării vor cădea în sarcina acestuia din urmă.

FACTURAREA ȘI PLATA SERVICIILOR.

Utilizatorul are obligația de a comunica Societatii toate informațiile necesare emiterii facturii conform prevederilor legale în vigoare.

Prețurile sunt specificate pentru fiecare caz în parte, în descrierea Solicitarii sau a Devizului.

În cazul în care se va proceda la suplimentarea lucrarii fata de solicitarea initiala, factura emisă va conţine atât Oferta initiala aprobata de Beneficiar, cât și Prețul suplimentat conform Devizului. În cazul în care factura pentru Oferta initiala a fost deja emisă, se va emite o nouă factură pentru restul de plata pana la achitarea in totalitate a lucrarilor efectuate conform Devizului.

Societatea pune la dispoziția Utilizatorului/Beneficiarului următoarele modalități de plata:

(a) după execuția lucrării, online, pe pagina aloda.ro în contul Societatii RO50RTRLRONCRT0563855101, deschis la Banca Transilvania;

(b) online, în avans pentru Solicitarea acceptata, pe pagina www.aloda.ro

(c) prin POS la finalizarea lucrării;

(d) prin virament bancar în contul Societatii;

Pentru anumite categorii de servicii si/sau in anumite situatii, Societatea isi rezerva dreptul de a solicita plata partiala sau integrala inainte de inceperea executarii Solicitarii/Devizului.

Factura are un termen de plată de 1 zi lucrătoare de la data emiterii. Societatea va transmite Beneficiarului factura aferentă Solicitarii, exclusiv în format electronic, prin transmiterea facturii la adresa de e-mail pusă la dispoziție de Utilizator la crearea comenzii/contului.

Depasirea cu 5 zile calendaristice a termenului de plata este considerat de drept in intarziere referitor la sumele scadente datorate, fiind notificat in acest sens.

Neachitarea de către Beneficiar a unei facturi emise de Societatea va atrage perceperea de majorări de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, în cuantum egal cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, începând cu ziua calendaristică următoare scadenţei facturii și până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii.

Pentru o corectă comunicare și întocmire a facturii aferente Solicitarii, Utilizatorului îi revine obligația de a actualiza, ori de câte ori este cazul, datele din Contul de utilizator.

Plângerile și/sau sesizările vor putea fi transmise în scris la adresa de e-mail contact@aloda.ro. Plângerile și/sau sesizările transmise Societatii vor include datele de identificare ale Utilizatorului, numărul de identificare a Solicitarii ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește o Solicitarea ), precum și orice alte date necesare Societatii în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Solicitarii (după caz).

Plângerile și/sau sesizările vor fi analizate în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la primirea acestora.

Utilizatorul înțelege și garantează că nu va contacta Prestatorul, în mod direct, ocolind Solicitarii, în afara Website-ului. Utilizatorul precum si Prestatorul sunt responsabili in solidar pentru orice prejudicii aduse astfel Societatii

Prezentul Termeni și Condiții vor fi interpretați și guvernați de prevederile legii române.

Orice litigiu având ca obiect o dispută rezultând din sau aflată în legătură cu aceste Termeni și Condiții sau cu utilizarea Website-ului urmează a fi soluționat de către instanțele competente din România.